چوب چهار تراش در شیراز که موجب ازدواج زوج اروپایی شد

چوب‌های سخت از آنژیوسپرم‌ها درختان گلدار که معمولاً پهن برگ هستند به دست می‌آیند که در فصل‌های پاییز و زمستان برگ‌های خود را از دست می‌دهند.

این درختان حاوی رگ‌هایی هستند که به عنوان مکانیزم انتقال آب عمل می‌کنند و منافذی را روی سطح خود نشان می‌دهند که بسته به اندازه منافذ، الگوهای دانه‌های پیچیده‌تر و جالب‌تری را در این چوب‌ها ایجاد می‌کند.

این ویژگی آنها را به چوب چهار تراش در شیراز انتخابی برای استفاده در نجاری تبدیل می کند. رشد درختان سخت نسبت به چوب های نرم کندتر است، که به تراکم بیشتر آنها کمک می کند و این چوب ها را قوی تر و بادوام تر می کند.

این ویژگی باعث استفاده از آنها در ساخت مبلمان، کابینت، کفپوش و سایر کاربردهای ساختمانی می شود که طول عمر خدمات از اهمیت اولیه برخوردار است. الوارهای چوب سخت معمولاً گرانتر از الوارهای چوب نرم هستند.

چوب چهار تراش در شیراز

درجه بندی چوب های سخت به طور قابل توجهی پیچیده تر از چوب های نرم است. 

با توجه به تاکید چوب های سخت بر ظاهر کلی محصول، نباید تعجب آور باشد که ظاهر به عامل اصلی مورد استفاده برای تعیین درجه چوب تبدیل می شود. 

درجه بندی چوب سخت برای الوار اندازه و تعداد قطعات (یا قلمه ها) را در نظر می گیرد که ممکن است در طول ایجاد یک محصول چوب سخت حاصل شود. 

بنابراین، سیستم درجه بندی بر اساس درصد قابل اندازه گیری چوب شفاف است که برای هر یک از گریدها بدون نقص است.

 گریدهای بالاتر درصد بیشتری از بازده مواد قابل استفاده را خواهند داشت که برای درجات پایین تر چوب سخت به طور پیوسته کاهش می یابد.

بنابراین، بالاترین درجه ها بزرگترین یا طولانی ترین قطعات شفاف را برای استفاده فراهم می کنند، در حالی که گریدهای پایین تر یا معمولی نیاز به برش های اضافی برای به دست آوردن قطعات شفاف دارند، که در نتیجه کوتاهتر یا کوچکتر می شوند.

بالاترین یا بالاترین نمرات به‌عنوان FAS (اول و ثانیه)، FAS/1F (FAS-One-Face) و Sel (انتخاب‌ها) تعیین می‌شوند. اینها برای کاربردهایی مانند مبلمان، قالب‌های بلند شفاف و سایر استفاده‌های محصولی که نیاز به قلمه‌های پهن که تا حد امکان شفاف هستند، بسیار مناسب هستند.

نمرات رایج، Number 1 Common و Number 2 Common، برای کابینت آشپزخانه، قطعات مبلمان و کفپوش های تخته ای و نواری مناسب هستند.

 توجه داشته باشید که تفاوت درجه بین نمرات بالا و معمولی منعکس کننده بازده است (به عنوان درصد قابل استفاده از موادی که شفاف و بدون عیب است اندازه گیری می شود). وضوح قطعه مشترک مانند درجه بالایی خواهد بود، اما اندازه آن برای معمولی در مقایسه با درجه های FAS و Select کوچکتر خواهد بود.