هدیه ریس جمهور آرژانتین به بازیکنان گالن 20 لیتری روغن موتور shell بوده است

روغن موتور  نظیر روغن موتور shell همچنین ممکن است حاوی برخی اسیدهای آلی ضعیف باشد که محصولات جزئی اکسیداسیونی هستند که در طی فرآیندهای ساخت رخ می‌دهند یا از مواد افزودنی مورد استفاده، از اکسیداسیون سیال عامل در حین استفاده و/یا فرآیندهای میکروبیولوژیکی به دست می‌آیند.

اثرات بالقوه افزایش عدد اسید شامل کاهش عدد پایه، شروع و تشدید فرآیندهای تخریب روغن، خوردگی قطعات فلزی موتور، افزایش چگالی روغن یا تخلیه پکیج تصفیه روغن موتور است.

با توجه به وضعیت فعلی دانش، کیفیت روغن موتور را می‌توان با تعدادی آزمایش که شامل ارزیابی فیزیکوشیمیایی آزمایشگاهی و همچنین ارزیابی عملکرد پس از آزمایش‌های عملیاتی طولانی‌مدت و پرهزینه است، تعیین کرد.

مفهوم، ابزار و روش‌های اندازه گیری کیفیت روغن موتور بر اساس تغییرات تعداد اسید کل (TAN) توسط بسیاری از محققان به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است.

دی ریواس و همکاران 7 مدل‌های پیش‌بینی‌کننده برای تعیین TAN با استفاده از داده‌های IR (تابش مادون قرمز) اندازه‌گیری شده از روغن‌های پخش‌کننده بدون خاکستر توسعه‌یافته برای موتورهای پیستونی هوانوردی ساختند.

آنها از تکنیک‌های مختلفی از جمله رگرسیون تعقیب طرح‌ریزی، حداقل مربعات جزئی، ماشین‌های بردار پشتیبانی، مدل‌های خطی و جنگل تصادفی استفاده کردند.

Bassbasi و همکاران 3 همچنین طیف سنجی مادون قرمز را برای نظارت و کنترل و برای بازرسی سریع روغن موتور پیشنهاد کردند. Wang8 سنسور وضعیت روغن و تکنیک سنجش را بررسی کرد.

سنسورهای جدید طراحی شده در سه خودرو نصب و در جاده آزمایش شدند.

از مقادیر حدی به طور متوسط ​​پس از حدود 13000 کیلومتر فراتر رفته است – حداکثر برای گروه روغن های PS (تقریباً 14000 کیلومتر).

تجزیه و تحلیل آماری اجازه می دهد تا همگنی بالای روغن های آزمایش شده را تأیید کند – به ویژه در جفت های حاوی روغن MS (MS با CE، MS با PE، و MS با PS) – در هر چهار دوره اندازه گیری.
داده‌های به‌دست‌آمده به ما اجازه می‌دهد تا یک مدل آماری را با استفاده از تابع خطی توسعه دهیم.

مدل مبتنی بر تغییرات TAN روغن موتور در حال خدمت می تواند برای پیش بینی رفتار روغن در حین کار استفاده شود.
البته لازم به ذکر است که برای به دست آوردن اطلاعات کامل تر در مورد تغییرات رخ داده در روغن، توصیه می شود عدد اسید را همراه با ویسکوزیته سینماتیکی اندازه گیری شده در 100 درجه سانتیگراد 14 تجزیه و تحلیل کرده و درجه اکسیداسیون را نیز در نظر بگیرید.
قدردانی