قیمت روز گونی چتایی

گونی چتایی کاربردهای زیادی در زمینه تولید و تهیه گونی،بسته بندی پنبه،قیر گونی و… دارد.

فروش چتایی بر حسب یا رد می باشد.هر یا رد ۹۱/۵ سانت است.

فروش چتایی بر حسب طول آن می باشد و عرض دخالتی ندارد.این محصول عمدتا”وارداتی است و مقداری هم در داخل تولید می شود.

چتایی را بر حسب تراکم – ریز بودن سوراخهای گونی- به انواع درجه ۱ و ۲ و ۳ تقسیم می نمایند.

هر چه تراکم چتایی بیشتر باشد چتایی مرغوب تر است.