فشن شو در ایتالیا با پوشش ایزوگام شرق فویلدار برگزار شد

برای ساخت انواع  ساخت و سازها می توانید از ایزوگام شرق فویلدار استفاده نمایید.

kanska USA، پیمانکاری که برای ساخت پل 400 میلیون دلاری خلیج پنساکولا در فلوریدا استخدام شده است، می تواند 15 میلیون دلار پاداش برای تکمیل زودهنگام کار دریافت کند.

به همین ترتیب، هنگامی که توسعه بخش فروریخته بین ایالتی 85 را منعقد کرد، وزارت حمل و نقل جورجیا 3.1 میلیون دلار پاداش تکمیل زودهنگام را به پیمانکار پیشنهاد کرد.

پروژه های پل سریع می تواند برای پیمانکاران بسیار سودآور باشد – اگر کار به درستی انجام شود. مراحل متعددی در طول مسیر وجود دارد که می توان کار را تسریع کرد، و یکی از آنها شامل ضد آب کردن عرشه پل است.

پنج نکته زیر را در نظر بگیرید.

1. روش حذف مناسب را انتخاب کنید
اگر در حال بازسازی یک پل هستید، برداشتن پوشش اصلی و ضد آب می‌تواند فرآیندی زمان‌بر باشد.

با سازنده عایق رطوبتی خود صحبت کنید تا در مورد روش های مختلف حذف، مانند انفجار آب، که می تواند تلاش های دستی را به حداقل برساند، مطلع شوید.

روش حذف به عوامل زیادی بستگی دارد، از جمله ترکیب شیمیایی پوشش های اصلی و نوع غشای ضد آب که اعمال می شود.

2. سازنده را در بازرسی های پیش از محل مشارکت دهید
از جمله سازنده برای ساخت و سازهای جدید و همچنین پروژه های بازسازی مهم است.

برای پل هایی که در حال بازسازی هستند، وضعیت روسازی و غشای عایق رطوبتی موجود بر طرح نوسازی تاثیر می گذارد.

به عنوان مثال، بسته به نوع و شرایط موادی که قبلا استفاده شده است، مقدار آماده سازی سطح مورد نیاز می تواند متفاوت باشد. در برخی موارد، یک بار عبور از دستگاه بلاست برای تمیز کردن سطح کافی نیست. اگر این آماده سازی به درستی انجام نشود، می تواند بر پیوند بین عایق رطوبتی پل و زیرلایه تأثیر بگذارد.

بدون دیدن این شرایط می تواند سخت باشد که بدانید در چه وضعیتی قرار می گیرید.

تولید کننده باید بینشی نسبت به مشخصات سایت با محصولات خود داشته باشد، به همین دلیل بازدید از قبل از سایت ضروری است.