شال و روسری درگهان که در تاریکی رنگش طلایی می شود

یک روسری زیبا مناسب همه نیست. بهترین راه برای هماهنگی این است که روسری مناسب را با فرم صورت مناسب ست کنید و از روش مناسب کراوات استفاده کنید.

صورت گرد: برای شاداب نشان دادن صورت، شال و روسری درگهان را تا جایی که ممکن است کشیده، روی حس عمودی بودن تمرکز کنید، به کامل بودن خط عمودی از سر تا پا توجه کنید و از استفاده از قسمت میانی خودداری کنید.

هنگام گره زدن، از چیدن گره ها به صورت افقی یا بیش از حد سلسله مراتبی دور گردن با انتخاب روشی که مناسب ویژگی های لباس شماست، مانند گره های الماس، گل های الماس، گل های رز، گره های قلبی، گره های ضربدری و غیره، اجتناب کنید.

صورت بلند: نحوه چرخاندن پارچه روسری ابریشمی به صورت افقی می تواند احساس یک گردن مبهم و بی بند و بار را نشان دهد و احساس بلندی صورت مانند گره زنبق، گره گردنبند، گره دو طرفه و … را ضعیف کند.

دوم، روسری ابریشمی را به شکلی خشن بپیچانید، آن را به شکل پاپیون ببندید، آن را خیلی محکم نبندید، سعی کنید اجازه دهید روسری ابریشم به طور طبیعی بیفتد، و احساس تیره و تار تصفیه شده را از بین ببرید.

صورت مثلثی معکوس: صورت مثلثی معکوس به فردی اطلاق می شود که عرضش از پیشانی تا فک پایین به تدریج باریک می شود. صورت نسبتاً ملایم است و تأثیر بسیار شدیدی می دهد.

در این زمان می توان از روسری ابریشمی استفاده کرد تا به گردن حس سلسله مراتبی بدهد. یک سبک کراوات پر هرج و مرج با نتایج عالی. گره برگ و رز، گره گردنبند، گره آبی و سفید و غیره. با این حال باید دقت کرد که تعداد روسری های ابریشمی کاهش یابد.

برخی از مثلث های آویزان باید به طور طبیعی باز شوند و نه خیلی سفت، بنابراین باید به سطح افقی گره توجه کنید.